Voorbeelden

Noem een aspect van de vormgeving waaraan je kan zien waar het licht vandaan komt?
Noem een aspect van de voorstelling waaraan je kan zien dat het schilderij figuratief is..
Noem een beeldaspect bij dit schilderij
Is dit figuratief of abstract?
Wat kun je zeggen over de compositie?
Leg uit Abstract of figuratief? Leg uit waarom dit kunstwerk gezien kan worden als kritiek op de consumptie maatschappij….