CKV

Buiten de kaders denken!

 Wat leer je van het vak CKV

Ervaren, voelen, inlevingsvermogen ontwikkelen, goed kijken, observeren, kunst begrijpen, creatief denken-doen, reflecteren, met anderen samenwerken.

Hoe dan?

1. Door nieuwsgierig te zijn: onderzoeken, verkennen;

2. Vindingrijk: spelen met mogelijkheden, nieuwe combinaties maken, intuïtie gebruiken;

3. Volhardend: vasthoudend, omgaan met onzekerheid;

4. Anders durven zijn: langer een pad verkennen, ook als anderen dat geen goed idee vinden; 

5. Interacteren met anderen: feedback vragen, feedback geven, ideeën delen;

6. Outputgericht; reflecterend op product en proces, convergerend denken, nauwkeurigheid; 

7. Trots op je werk: gemaakt werk en keuzes kunnen uitleggen, vertrouwen op eigen ideeën.

Culturele Kunstzinnige Vorming

CKV is een vak in de bovenbouw van Mavo Havo en Vwo.

Het belangrijkste doel van CKV is dat jij kennis maakt met de brede wereld van kunst en cultuur: 

 • je weet iets meer van kunst 
 • je begrijpt iets meer van kunst
 • je weet beter waar jouw voorkeuren liggen en waarom
 • je kunt kritisch kijken en luisteren naar kunst
 • je kunt het beter verwoorden
 • je hebt een bredere kijk op kunst gekregen
 • kunst krijgt daardoor meer betekenis voor je 
 • je kunt dus meer van kunst genieten

Of dat laatste lukt…. Dat kunnen we natuurlijk niet garanderen.

Hoe bereik je deze mooie leerdoelen? Bij CKV leer je door het actief ervaren van kunstuitingen van professionals mee te maken. Het vraagt van jou als leerling een actieve betrokkenheid. Omdat de betekenis van kunst nooit helemaal vastligt is jouw kunstervaring ook een creatief proces. Het vraagt van jou een actieve en onderzoekende houding. 

Kunstdisciplines

De wereld van kunst en cultuur is breder dan je misschien beseft. Niet alleen een schilderij of beeldhouwwerk is kunst, maar ook een gebouw, concert, een dans- of theatervoorstelling en een film behoort tot de  wereld van de kunsten. Kunst en cultuur is voor iedereen.  Bij CKV besteden we aandacht aan de volgende kunstvormen ofwel kunstdisciplines:

 • Architectuur
 • Beeldende kunst 
 • Design
 • Dans
 • Film
 • Muziek
 • Nieuwe media
 • Theater
 • Combinaties van disciplines. 

Ze zullen niet allemaal evenveel aan bod komen, daar is een jaar te kort voor. Maar jouw blik op kunst en cultuur wordt zeker vergroot. 

Kunstenaar Dina Goldstein

Vier V’s

Het nieuwe examenprogramma zoals de overheid dat heeft vastgesteld gaat uit van de volgende termen: verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden.

Wat houden die termen in? Hieronder volgt een heel korte uitleg. 

Verkennen

Je onderzoekt welke ervaringen je al hebt met kunst en cultuur en hoe je daar op dit moment tegen aan kijkt. Een belangrijk middel daarbij is het Cultureel Zelfportret.  In de eerste lessen van dit jaar staan twee vragen centraal: Wat is Kunst? en Wat vind je mooi en lelijk? De Arnhemexcursie op 14 oktober staat helemaal in het teken van de kennismaking met diverse kunstdisciplines. 

Verbreden

Dit schooljaar verbreed je jouw kennis van kunst en cultuur doordat je Culturele activiteiten van professionals gaat ondernemen. Zo zal er bijvoorbeeld  een theatervoorstelling op school van Oostpool te zien zijn. Natuurlijk bespreken we zo’n activiteit uitgebreid na in de les.  Soms komt er een kunstenaar, ontwerper of architect op school iets vertellen over zijn of haar kunstpraktijk. Tijdens de lessen verdiep je je verder in verschillende kunstdisciplines. Je verbreedt zo je kennis via verschillende informatiebronnen;  je ckv-docent, filmpjes, gastdocenten, internet enz. Je gaat natuurlijk ook zelf actief op zoek naar informatie aan de hand van verschillende opdrachten.  Daarnaast geloven wij dat je door zelf actief met een kunstvorm bezig te zijn, je meer inzicht krijgt in de totstandkoming van een ‘kunstwerk’. Zo maak je bijvoorbeeld een kort filmpje en bedenk je net als een professionele ontwerper een concept voor een nieuw product. 

Verdiepen

Een nieuw onderdeel  van CKV is de onderzoeksopdracht. Je verdiept je, meestal in een klein team, in een artistiek en creatief proces of een onderdeel daarvan. Dat betekent dat je diverse bronnen onderzoekt en dat je buiten school kennis vergaart bijvoorbeeld via interviews. En uiteraard is het van belang dat je de verworven kennis presenteert op school. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie, een debat,  een verslag of een tentoonstelling. De presentatie kan natuurlijk ook uitgevoerd worden in een kunstzinnige vorm. Denk aan het maken van een korte speelfilm of documentaire, een eigen choreografie of een performance. Het lijkt ook ons, de ckv-docenten, een heel leuke uitdaging om hier iets moois, iets creatiefs en iets persoonlijks  van te maken. Wij noemen het dan ook de Meesterproef. 

Verbinden

Al deze nieuwe ontdekkingen, ervaringen en inzichten breng je in verband met elkaar. Kunst gaat vooral over betekenis geven. Het is de bedoeling dat je terugkijkt op je ervaringen en op een of andere manier reflecteert op je ervaringen.  Je leert om een beargumenteerde menig te geven. Zo laat je zien welke betekenis kunst en cultuur voor jou heeft. Een hulpmiddel hierbij is je cultureel dossier. Hier verzamel je alles wat je doet en ervaart dit jaar. Dit dossier bevat zeker niet alleen verslagen maar vooral ook foto’s, filmpjes, debatvoorbereidingen, lesverslagen, evaluaties van culturele activiteiten enz.

De beoordeling

Het eindcijfer van CKV is een onderdeel van het combinatiecijfer. In het PTA kun je zien hoe het cijfer voor CKV tot stand komt. Als je enthousiast participeert tijdens en buiten de lessen levert dat vast een goed cijfer op voor CKV. En dat is dan heel positief voor een goed combinatiecijfer.

Wat komt er in het kunstdossier (powerpoint) te staan?

 1. Beschrijving van de workshops, begin van het schooljaar.
 2. Foto van de opdracht “How big is your comfort art zone”
 3. 4 afbeeldingen van een kunstenaar waar je nieuwsgierig naar bent en vertel ook waarom.
 4. Kunstquote
 5. Beantwoord de vragen van Kunstdossier 1. (staat in de studiewijzer) beschrijf hierin jouw eigen kunstervaringen.

Kunstdossier 1 van: …………………………………………………… Klas: ………………..

https://kort.ntr.nl/2017/04/06/gratis/

Zie opdracht Kunstdossier 1

Power of music in film..
Sergei Polunin, “Take Me to Church” by Hozier, Directed by David LaChapelle

 ‘Bad boy’ Polunin verliet in 2012 abrupt het British Royal Ballet. Ook heeft hij een verleden met drugs- en alcoholverslaving. Ondanks of juist door zijn onberekenbare en eigenzinnige gedrag wist hij echter een comeback te maken. Zeker de laatste jaren won Polunin aan populariteit, mede door een documentaire die over zijn leven gemaakt is. Sergei Polunin verscheen in twee films en in ons land trad hij op op Lowlands.